Feng shui Stockholm

Feng Shui

Ko´oneva

Feng shui, eller geomancy som den hawaiianska versionen heter, går ut på att anpassa din miljö så att den stödjer din utveckling. Det kan vara hemma eller på jobbet och i befintliga miljöer eller vid nyprojektering.

Lägg till Lev livet nu som startsida