Flyglektioner Stockholm

Flyg själv

Provflyg

Föreställ dig att du har möjligheten att själv flyga ett flygplan! Provflyg är en lektion i ett lätt flygplan med dubbelkommando och en instruktör vid din sida där du själv får ta över kontrollen och flyga planet. Detta skulle kunna vara det första steget mot ett flygcertifikat, eller helt enkelt en fantastisk upplevelse för varje flygfantast!

Köp upplevelsen hos Liveit >>


Lägg till Lev livet nu som startsida