Yoga Stockholm

Yoga

Livshälsa

Yoga hjälper dig att frigöra spänningar och blockeringar fysiskt och mentalt och fördjup-ar kontakten med vårt inre. Ashtanga Yoga, my Spirit, gravidyoga, mamma+barn, helg-kurser, yogalärarutbildning & retreat.

www.livshalsa.se

Yoga

Ashtanga Yoga Stockholm

Yoga är en livsfilosofi som ger dig möjlighet att frambringa en strålande vital kropp och själ. Om du praktiserar Ashtanga Yoga i dess rätta ordningsföljd kommer du gradvis att återupptäcka din fulla potential på alla plan av det mänskliga medvetandet: det fysiska, det psykologiska och det andliga.

www.ashtangayoga.se

Yoga

Atmajyoti

Ashtangayoga definieras ofta som en idrottslig, fysisk och dynamisk form av yoga. Detta är utan tvivel sant om man tänker på hur krävande och imponerande övningen är och på att den ger ökad muskelstyrka, hälsa och livskraft.

www.atmajyoti.se


Lägg till Lev livet nu som startsida